Blanketter

Tänker du renovera? Här finns Ansökan om tillstånd för renovering av lägenhet.

Bredband 1 000 mbit via Ownit ingår i månadsavgiften Här finns anvisningar hur man kopplar bredband i lägenheten.

Vill du hyra ut din lägenhet i andra hand? Fyll i blankett för andrahandsuthyrning och skicka till styrelsen.
OBS! From 1/11-21 har vi börjat ta ut en avgift för andrahandsuthyrning, i enlighet med paragraf 9 i våra stadgar. Avgiften utgår med 10% av rådande prisbasbelopp.