Ny medlem

Information till nya medlemmar

Välkommen till Bostadsrättsföreningen Solhem1!

Här finns Brev för nyinflyttade och Information om personuppgiftbehandling – GDPR

Vi vill hälsa dig välkommen som medlem till bostadsrättsföreningen Solhem 1 och hoppas att du kommer att trivas här. Som nyinflyttad är det kanske en del saker som du undrar över och kanske kan detta ge dig lite mer information.

BRF Solhem 1

Föreningens hus stod klara för inflyttning 2003 som ett resultat av JM´s första bostäder i området Solhem, Spånga.
I våra fem fyravåningshus finns det 102 lägenheter. Dessa hus bildar en kvadrat kring den öppna gården, som ger plats för lek och avkoppling. På gården träffas vi även för våra traditionella städdagar samt för ”glögg runt granen” vid juletid. Alla lägenheter har tillhörande balkong eller uteplats. 10 st av lägenheter ingår i en gruppbostad som hyrs och drivs av Stockholms Stad.

Att bo i bostadsrätt

Fastigheten, som bostadsrätten ligger i, ägs av bostadsrättsföreningen. Du äger alltså inte din lägenhet, utan det gör föreningen. Det du köpt är rätten att bo i lägenheten, vilket kallas nyttjanderätt. För det betalar du en årsavgift. Den avgift du betalar är en del av den
totala summan av kostnader för föreningen, såsom, el, vatten, uppvärmning, sophantering, underhåll, försäkring, skatt och räntor. Årsavgiften ska betalas månadsvis i förskott.
I lägenheten får du måla, tapetsera samt utföra mindre ombyggnader och reparationer. Som boende får du själv bestämma vilka reparationer som behöver göras i din lägenhet. För större förändringar t.ex. flytta/riva väggar krävs styrelsens tillstånd.
Du är alltså ansvarig för underhåll av lägenhetens inre. Det innebär bl.a. att du ansvarar och betalar för reparation. I Bo-pärmen, som medföljer lägenheten, finns mycket nyttig information. Här finns listat vad du ansvarar för och vad föreningen ansvarar för.
Om du vill hyra ut din lägenhet i andra hand måste du först ansöka om godkännande från styrelsen.
I övrigt är du skyldig att följa de föreskrifter som finns i föreningens stadgar och trivsel samt ordningsregler.

Soprum, Cykel- och barnvagnsrum

Till bostadshusen hör även den svarta byggnaden på gården, där finns cykel/moppeförråd, soprum och återvinningsstation.
Mellan port 19-21 finns föreningens grovsoprum. Detta rum är endast till för sopor av mindre karaktär t.ex. trasiga stolar, mindre möbler, alltså sådant som är återvinningsbart eller bränn­bart. Övriga sopor sorteras efter märkningen på respektive kärl, är du osäker kontakta styrelsen.
I föreningen finns det fler soprum. Det är, förutom i gårdshuset, på gaveln av Salagatan 15 samt i portalen mellan 21-23, (mittemot tvättstugan). Har du sopor som inte kan källsorteras får du stå för bortforslingen själv. Barnvagnar och cyklar placeras i respektive rum som finns markerat i entréerna.

Storholmen förvaltning AB

Storholmen sköter föreningens tekniska del, fastigheternas underhåll och skötsel. Det är hit vi ringer om vi har något problem med funktion och skötsel som åligger föreningen. Läs i Bopärmen vad som åligger föreningen och vad ni som medlem ska sköta. Storholmen förvaltning sköter även vårt vinterunderhåll
Felanmälan görs till Storholmen förvaltning
Helgfria vardagar 07.00 – 21.00
Tele: 08-520 252 00 eller på :

e-mail; info@dwoqdirect.se
Växeln: 08-520 252 00

Tvättstuga

I föreningen finns det en tvättstuga som är tillgänglig för alla medlemmar. Här finns fyra stycken vanliga maskiner samt en grovtvätt (mattor och dyl.). Här finns också torktumlare samt torkskåp. Dessa maskiner är uppdelade på två olika maskingrupper.
Ni bokar tid med cylinder som är markerad med ert lägenhetsnummer, på den tid samt dag ni önskar. I tvättstugan gäller även här att vi håller ordning och är rädd om föreningens utrustning, men även att vi städar/sopar och torkar efter oss efter avslutad tvättid.

Förvaltning

Driften av föreningen sköts av föreningens styrelse som väljs av medlemmarna på föreningens årsstämma. Vilka som ingår i styrelsen står på anslagstavlan i entrén i varje port.
Föreningen har en teknisk och en ekonomisk förvaltning (se hemsidan under leverantörer). För att kontakta eller felanmäla se anslag i porten. Ekonomisk förvaltning sköts av Storholmen AB, de sköter även hyresärenden.
För kontakt med Storholmen se anslag i porten. Föreningen har även en del olika leverantörer. Se hemsidan för information om vilka.

Nycklar

Till er nya lägenhet följer det med ett antal nycklar
  • Hushållsnyckel som
    går till tvättstugan, cykelförråd & soprummen.
  • Lägenhetens och
    niotillhållarnyckeln som bara går till din lägenhet.
Behöver du extra nycklar kontakta Spånga Lås AB, de finns i Sundby, Arrendevägen 36, telefon 08-761 40 08. De har rätten att utförda extra nycklar till låscylindrarna. Ta med legitimation och en hyresavi/Kontrakt, extra nycklar betalar du själv för.

Från och med 2013 har vi nytt system med ”tags” till portdörrarna. För mer information och för att anmäla vilket telefonnummer telefonen ska gå till, läs mer.

Tillägg till hemförsäkring

Hemförsäkring bör alla teckna som bor i bostadsrätt och även de som hyr i andra hand. Den försäkrar bl.a. din lösegendom såsom kläder, möbler, TV m.m. vid brand, inbrott och vattenskador.
Utökad hemförsäkring med s.k. bostadsrättstillägg. ingår i din månadsavgift som du betalar till föreningen. Tillägget täcker skador på den egendom du är underhållsskyldig för enligt föreningens stadgar. Kontakta styrelsen för mer information.

Trapphus

Trapphusen ska hållas fria från saker. Inga barnvagnar, dörrmattor eller leksaker får stå i entréer eller på våningsplan. Detta med tanke på framkomligheten och brandfaran.

Sammankomster

En dag på våren och/eller på hösten samt runt lucia träffas medlemmar i föreningen på gården. På våren/hösten städar vi upp skräp samt planterar vårlökar och rensar i rabatterna. När granen kommit till gården, runt lucia, träffas vi för lite värmande glögg med lussebulle.

Övernattningsrum

Brf Solhem erbjuder sina medlemmar att hyra övernattningsrummet till ett pris av 200 kr/dygn. Bokning sker via Agneta Bengtsson, tel. 070-339 80 48

Trivsel/ordningsförhållanden

Att bo tillsammans ställer en del krav på samtliga medlemmar. Det är därför viktigt att alla försöker ha samma förhållningssätt till vår egendom, husen och gården samt övriga gemensamma föremål. Skolbarnen ska inte vistas på gården, alla boende bör säga till de när vi ser de. På hemsidan finns trivsel- och förhållningsregler att läsa. Om alla respekterar varandra, minimerar vi riskerna för att bli störda och missförstånden kan minska.

Frågor

Om du har några frågor som du vill framföra, ta gärna kontaktmed någon i Styrelsen. Skicka e-post till info@solhem1.se eller lämna en lapp i föreningens postfack Avestagatan 14 eller i brevlådan
i tvättstugan. Besök gärna bostadsrättsföreningens hemsida www.solhem1.se eller ring på de nummer som finns uppsatta på anslagstavlan i respektive port.

Slutligen

Bostadsföreningen blir vad vi medlemmar gör den till. Därför är det av yttersta vikt att alla hjälper till med det man kan. Vi hoppas att ni kommer att trivas i föreningen och har ni några frågor, tveka inte att höra av er.

Med vänlig hälsning

Styrelsen i Brf. Solhem 1