Mäklarinformation

Viktig information till mäklare som säljer lägenheter inom vår förening; Vid försäljning av lägenhet ska ni kontakta föreningens förvaltare Storholmen AB på telefonnummer 0771-786 746 gällande ansökan och medlemskap, pantsättning etc.

Ansökan om medlemskap samt registrering av pantbrev vid försäljning eller förändringar kring panter ska skickas till Storholmen på följande adress:

BRF Solhem1
Ref: Ansökan medlemskap alt Pantbrev
c/o Storholmen Förvaltning AB 609
Box 56012
102 17 STOCKHOLM

Fakturor ska skickas till BRF Solhem1s  faktureringsadress;

BRF Solhem1 
Er referens [Styrelseledamot]
c/o Storholmen Förvaltning AB 609
Box 56012
102 17 STOCKHOLM

Istället för pappersfaktura, skicka gärna PDF-faktura  märkt med ovan fakturerngsadress och uppgift om attestant till fakturorstorholmen@storholmen.se

Månadsavgift

Förutom värme och vatten i månadsavgiften som betalas till föreningen ingår; Bredband 1000 MB och Telefoni via Ownit, analog Kabel-TV via Com Hem och bostadstillägg via Bradkontoret försäkringsbolag.

Underhållsplan

Klicka här för föreningens underhållsplan: Underhållsplan 2018-03-11

Stadgar och Årsredovisningar

Stadgar

Klicka här för senaste Stadgar: Stadgar 2022

Årsredovisning 2021

Klicka här för senaste årsredovisningen: Årsredovisning 2021

Årsredovisning 2020

Klicka här för senaste årsredovisningen: Årsredovisning 2020

Årsredovisning 2019

Klicka här för senaste årsredovisningen: Årsredovisning 2019

Årsredovisning 2018

Klicka här för: Årsredovisning 2018

Årsredovisning 2017

Klicka här för: Årsredovisning 2017

Årsredovisning 2016

Klicka här för: Årsredovisning 2016

Årsredovisning 2015

Klicka här för: Årsredovisning 2015

Årsredovisning 2014

Klicka här för: Årsredovisning 2014

Årsredovisning 2013

Klicka här för: Årsredovisning 2013

Stadgarna är de regler som gäller för medlemmarna i BRF Solhem 1. Här hittar du stadgarna:

Stadgar Brf Solhem 2016

Stadgar Brf Solhem 2011-03-14

Årsredovisningar

Klicka här för senaste årsredovisningen: ÅR 2012 Brf Solhem 1

Stämmoprotokoll

Klicka här för senaste årsstämmoprotokollet: Stämmoprotokoll 2012-05-10

Parkeringspolicy

Klicka här för att komma till parkeringspolicyn (uppdaterad 2022-09-15)

Sophanteringsguiden

Klicka här för att komma till sophanteringsguiden